top of page

Vystudovala jsem personální a interkulturní management se zaměřením na aplikovanou psychologii. Procházím komplexním 5, 5 roku trvajícím psychoterapeutickým výcvikem v prestižním Narratio Institutu, Praha. Dlouhodobě se zabývám strategií značek, firemní kulturou a zákaznickým zážitkem v rámci projektu Mezonit. Individuálně pak využívám své znalosti a zkušenosti v kariérním poradenství a psychoterapii.

 

Než jsem našla svůj jasný směr, prošla jsem i já rozmanitou kariérní cestou, které se nevyhnuly ani oborové otočky o 180°. Marketing, management, konzultační činnost, výzkum – to jsou další zaměření, kterým jsem se věnovala a ze kterých teď mohu čerpat já i moji klienti. 

 

Věřím, že právě unikátní kombinace zkušeností a schopností může být, tak jako v mém případě, onou specializací, kterou spousta klientů hledá. Naštěstí i trh práce dávno pochopil, že lineární vývoj kariéry a prohlubování znalostí v jednom oboru není jedinou správnou cestou. 

 

Proto se svým klientům snažím dodat odvahu dělat malé i velké změny, které jejich kariérní cestu odkloní od představ společnosti či očekávání rodičů a přiblíží jejich vlastní autenticitě. Jedině tak v ní totiž najdou maximální naplnění. 

 

Věřím, že práce, kterou děláme, by měla odpovídat tomu, kým aktuálně jsme. A málokdo zůstává celý život stejný.

Zuzana Vyhnánková

O mně

Kariérní poradkyně Zuzana Vyhnánková
Jak pracuju
Zuzana_B_7 2.jpg

Jak postupuji jako kariérní poradce

Nejdřív potřebuju pochopit úlohu, kterou práce ve vašem životě hraje a pravé důvody vašich přání a dosavadních rozhodnutí. Na tom pak společně postavíme vizi vašeho budoucího směřování a vymyslíme cestu, jak se jí zrovna v tuto chvíli nejvíce přiblížit.

 

Ke kariérnímu poradenství totiž přistupuju podobně jako k tvorbě strategií značek. Jedná se přeci o strategii pro váš další pracovní život. Využívám brainstormingů, kreativních postupů design thinkingu, role playingu a především rozhovoru, kterým vás nenásilně vedu z kruhu opakujících se neproduktivních myšlenek.

 

Moje uvažování je extrémně strukturované a proto velmi rychle nacházím souvislosti a systém v něčem, co se vám může zdát jako nepřehledná změť pocitů a myšlenek. Vaše rozhodnutí podrobím všetečným otázkám tak, abych vám ukázala jejich slepá místa a vy jste se mohli posunout dál.

 

Přitom mám neustále na paměti, že práce je jen fragmentem celého života, který však může velkou měrou přispět k jeho naplnění či promarnění. Pokusím se vám proto ukázat, že v nějaké podobě můžeme dosáhnout čehokoli, pro co se rozhodneme, co si připustíme, co si dovolíme brát vážně. A že odpovědnost je vždy jen na nás samotných.

Proč konzultovat se mnou

Zuzana Vyhnánková.png

Jak postupuji jako psychoterapeut

Oproti kariérnímu poradenství se v psychoterapii snažím sdílení svých vlastních hodnot, názorů a osobních zkušeností minimalizovat. Spíše než expert na klientův život, který udílí rady, jsem zde průvodcem. Reflektuji vyprávěný příběh i celkový vjem z komunikace s klientem a snažím se ho podnítit k novému nazírání a uchopení problematických témat.

Nejdůležitějším nástrojem je pro mě aktivní naslouchání a otevřené otázky. Ty mohou někdy znít trošku zvláštně, protože nejsou stejné, jaké by vám položil přítel u kávy. Jsou speciálně zkonstruované tak, aby nám pomohli objevit nový úhel pohledu, souvislost nebo důležitý zdroj, na kterém klient při řešení situace může stavět.

V systemické narativní terapii věříme v kompetence a sílu každého klienta najít cestu ven z problematického tématu. Jako odborníci na vedení rozhovoru sledujeme tok řeči a hledáme místa, která naznačují nepropátranou cestu, tajný nástroj nebo důležitou zkušenost z minulosti, která vypovídá o tom, že situace má, i když možná překvapivé, řešení.

ZuzanaVyhnankova_jakpracuju.jpg

Rozhodněte, jestli vám sedí můj přístup
skrze videa, kde hovořím o své práci...

Snímek obrazovky 2023-07-20 v 19.26_edit

...nebo články, které jsem napsala.

bottom of page